Individualterapi

Det finns många olika anledningar till att gå i individuell terapi. Vissa kommer för att de tappat bort sig själva, glädjen eller balansen i livet. Andra för att de vill förbättra eller förstå sina relationer, står vid ett vägval eller befinner sig i en livskris. Min uppgift som terapeut är att tillsammans med dig utforska vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva, vilka behov som finns bakom dina känslor och att hitta tillbaka igen till ditt sanna jag. Terapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv på djupet, bli mer medveten, få nya strategier och förhållningssätt till livet.

Jag erbjuder dig min närvaro, värme, empati, erfarenhet och engagemang tillsammans med olika verktyg och förhållningssätt till livet – allt för att underlätta för dig att komma i kontakt med dig själv. Du kommer inte få några färdiga svar eller råd av mig eftersom min övertygelse är att den enda som vet vad som är bäst för dig – är just du själv. Vi har bara inte alltid kunskapen, tiden, modet eller tålamodet att själva ställa oss de frågor som leder oss inåt till våra svar.