Par- och relationsterapi

För att satsa på relationsterapi behöver ni inte ha en relation i kris. Det kan också vara en möjlighet att sätta en stabil bas i början av en ny relation för att ha ett stödjande förhållningssätt på er gemensamma väg framåt. Likaså kan det handla om att ni vill fördjupa relationen eller hitta ny glädje och få inspiration för ett bättre förhållande. Eller så är det en möjlighet att ta hjälp med att hantera svårigheter, utmaningar och triggers i relationen.

Du kan även välja att gå med en annan familjemedlem eller vän i relationsterapi. Någon du helt enkelt vill förbättra din relation till. Det kan förändra ert relaterande för livet.

Hur det fungerar

Jag använder mig av många olika metoder utifrån vad som bäst passar och gynnar just er situation. Metoder jag använder mig av är; imago, Nonviolent Communication (empatisk kommunikation eller giraffspråket), psykosyntes, zen coaching och inre barn-tekniker med mera. Jag kan även väva in mer fysiska moment från min kroppspsykoterapeutiska bakgrund, med bioenergetics och breathwork i de lägen ni önskar jobba mer kroppsligt med att släppa kroppspansar och begränsningar på olika sätt. Vi utgår alltid ifrån er och era behov.

Jag börjar med att skapa ett tryggt space för er att vara i och kunna prata öppet och ärligt om de frågor i ert förhållande som ni vill jobba med. Jag kommer att lyssna empatiskt till er båda och hjälpa er att identifiera vad som är viktigt för var och en av er. Jag kommer också att bidra med olika verktyg och finnas där för er så att ni kan hitta vägar till att skapa kontakt inåt med er själva och därefter med varandra.

Jag kommer att stödja er att hitta tillbaka till eller bygga en tillfredsställande kontakt er sinsemellan. Ni kommer få hjälp att på djupet höra och förstå varandra, och hjälp att kommunicera autentiskt och empatiskt. På så vis så kan ni samarbeta för att hitta lösningar som tillgodoser er båda. Ni kan få hemövningar att göra mellan våra träffar för att integrera verktygen och de nya förhållningssätten i ert liv.

Relationsterapi hjälper er att:

– skapa ökad kontakt inåt. Det är där det börjar – att få koll på er själva och vad var och en av er känner, behöver och längtar efter för att må bra
– förbättra kommunikationsförmågan
– fördjupa intimiteten
– hitta lusten och passionen
– förstå den egna och partnerns motivation bättre
– få klarhet kring viktiga beslut
– lära er verktyg för att lösa konflikter mer effektivt
– spendera mer tid på att njuta av varandra och mindre tid på att kämpa, bråka och vara missnöjda!